ADR – boetecatalogus

Lijst van de inbreuken en de te innen sommen

1. Vervoerdocument en identiteitsbewijs
1.1 geen enkele aanduiding over het gevaarlijke karakter van de vervoerde goederen (5.4.1.1.1 of 5.4.1.1.16 van bijlage A bij het ADR): 1500 EUR
1.2 onmogelijke identificatie van de goederen door gebrek aan gegevens of door tegenstrijdige gegevens bij het gebruik van tabel A (5.4.1.1.1 of 5.4.1.1.16 van bijlage A bij het ADR): 500 EUR
1.3 niet mogelijk in gedrukte vorm voor te leggen (5.4.4.2 van bijlage A bij het ADR): 250 EUR
1.4 de hoeveelheden ontbreken of zijn onvolledig (5.4.1.1.1 van bijlage A bij het ADR): 250 EUR
1.5 de vermelding ‘milieugevaarlijk’ ontbreekt of is onleesbaar (5.4.1.1.18 van bijlage A bij het ADR): 50 EUR
1.6 andere ontbrekende gegevens art. 7 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen (hierna : het koninklijk besluit van 28 juni 2009)   (5.4.1 van bijlage A bij het ADR): 50 EUR
1.7 persoon die tot bemanning behoort heeft geen identiteitsbewijs met foto (1.10.1.4 van bijlage A bij het ADR): 50 EUR

2. Keuringsdocument
2.1 Onbestaande (8.1.2.2 van bijlage B bij het ADR): 1000 EUR
2.2 vervallen of niet geldig voor de vervoerde goederen (8.1.2.2 van bijlage B bij het ADR): 500 EUR
2.3 niet aanwezig, maar geldig (8.1.2.2 van bijlage B bij het ADR): 50 EUR

3. Opleidingscertificaat van de chauffeur
3.1 Onbestaande (8.1.2.2 van bijlage B bij het ADR): 1000 EUR
3.2 vervallen of niet geldig (8.1.2.2 van bijlage B bij het ADR): 500 EUR
3.3 niet aanwezig, maar geldig (8.1.2.2 van bijlage B bij het ADR): 50 EUR

4. Schriftelijke richtlijnen
4.1 niet aanwezig, onleesbaar of onvolledig (5.4.3.4 van bijlage A bij het ADR): 250 EUR
4.2 niet in de voorgeschreven talen (5.4.3.2 van bijlage A bij het ADR): 250 EUR
4.3 niet op de voorgeschreven plaats (5.4.3.1 van bijlage A bij het ADR): 50 EUR
4.4 andere inbreuken (5.4.3 van bijlage A bij het ADR): 50 EUR

5. Containerverpakkingscertificaat
5.1 niet aanwezig, onleesbaar of onvolledig (5.4.2 van bijlage A bij het ADR): 500 EUR
5.2 niet mogelijk in gedrukte vorm voor te leggen (5.4.4.2 van bijlage A bij het ADR): 250 EUR

6. Signalisatie voertuig / tank
6.1 geen enkele signalisatie van het voertuig (5.3.2.1 van bijlage A bij het ADR): 1500 EUR
6.2 UN-nummer op oranje borden stemt niet overeen met de gegevens op het vervoerdocument (5.3.2.1 van bijlage A bij het ADR): 500 EUR
6.3 verkeerde gevaarcode op oranje borden (5.3.2.1 van bijlage A bij het ADR): 500 EUR
6.4 onvolledige signalisatie : één of meerdere oranje borden ontbreken (5.3.2.1 van bijlage A bij het ADR): 500 EUR
6.5 onvolledige signalisatie : één of meerdere grote etiketten ontbreken (5.3.1 of 5.1.3.1 van bijlage A bij het ADR): 250 EUR
6.6 één of meerdere grote etiketten voldoen niet aan die vermeld in kolom 5 van tabel A (5.3.1 of 5.1.3.1 van bijlage A bij het ADR): 250 EUR
6.7 voertuig met niet of onvoldoende afgedekte oranje borden en eventueel grote etiketten indien geen ADR vervoer( 5.3.2.1.8 en/of 5.3.1.1.5 van bijlage A bij het ADR): 250 EUR
6.8 andere niet-conformiteit van de grote etiketten (onder meer de afmetingen) (5.3.1 van bijlage A bij het ADR): 50 EUR
6.9 andere niet-conformiteit van de oranje borden (5.3.2 van bijlage A bij het ADR): 50 EUR

7. Colli
7.1 markering en merkteken
7.1.1 het identificatienummer stemt niet overeen met de gegevens op het vervoerdocument (5.2.1.1 van bijlage A bij het ADR): 500 EUR
7.1.2 geen UN-markering (verpakking niet getest) (4.1.1.3 van bijlage A bij het ADR): 500 EUR
7.1.3 gebruik van een niet toegelaten verpakking (zie verpakkingsinstructies) (4.1.4 van bijlage A bij het ADR): 500 EUR
7.1.4 naam van het gas is verkeerd of ontbreekt (gasrecipiënt) (5.2.1.6 van bijlage A bij het ADR): 500 EUR
7.1.5 identificatienummer ontbreekt (5.2.1.1 of 5.1.3.1 van bijlage A bij het ADR): 250 EUR
7.1.6 de datum periodieke controle van het gasrecipiënt is vervallen (4.1.6.10 van bijlage A bij het ADR): 250 EUR
7.1.7 de datum periodieke controle van de IBC is vervallen (4.1.2.2 van bijlage A bij het ADR): 250 EUR
7.1.8 de gebruiksduur van bepaalde verpakkingen of IBC’s is overschreden (4.1.1.15 van bijlage A bij het ADR): 250 EUR
7.1.9 « oververpakking » ontbreekt of niet in de voorgeschreven taal en/of de UN-nummers, gevaarsetiketten ontbreken wanneer die op de verpakkingen van buitenaf niet zichtbaar zijn (5.1.2 van bijlage A bij het ADR): 250 EUR
7.1.10 Het merkteken « milieugevaarlijke stof » ontbreekt of is onleesbaar (5.2.1.8 of 5.1.3.1 van bijlage A bij het ADR): 250 EUR
7.1.11 andere niet-conformiteit van de markering of het merkteken (5.2.1, 6.1.3, 6.3.4, 6.5.2 of 6.6.3 van bijlage A bij het ADR): 50 EUR
7.2 etikettering
7.2.1 één of meerdere etiketten ontbreken (5.2.2.1.1 of 5.1.3.1 van bijlage A bij het ADR): 250 EUR
7.2.2 één of meerdere etiketten stemmen niet overeen met die vermeld in kolom 5 van tabel A (5.2.2.1.1 van bijlage A bij het ADR): 250 EUR
7.2.3 andere niet-conformiteit van de etikettering (onder meer de afmetingen en de etiketten op twee tegenoverliggende zijden van de IBC) (5.2.2 van bijlage A bij het ADR): 50 EUR
7.3 andere
7.3.1 de verpakking is niet gesloten (gevaarlijke stof niet tegengehouden) (4.1.1.1 van bijlage A bij het ADR): 1500 EUR
7.3.2 lekkende verpakking (4.1.1.1 van bijlage A bij het ADR): 1500 EUR
7.3.3 hoeveelheden niet gerespecteerd of vervorming van de verpakking die de stabiliteit of de veiligheid in het gedrang brengt (4.1.1.4 van bijlage A bij het ADR): 1000 EUR
7.3.4 samenverpakkingsregels niet gerespecteerd (4.1.10 van bijlage A bij het ADR): 1000 EUR
7.3.5 samenladingsregels niet gerespecteerd (7.5.2 van bijlage A bij het ADR): 1000 EUR
7.3.6 samenladingsregels niet gerespecteerd (eetwaren en dierenvoedsel) (7.5.4 van bijlage A bij het ADR): 1000 EUR
7.3.7 lading niet gestuwd of niet vastgezet op het voertuig (7.5.7 van bijlage A bij het ADR): 1000 EUR
7.3.8 kranen van gasrecipiënten niet conform (4.1.6.8 van bijlage A bij het ADR): 500 EUR
7.3.9 lading is onvoldoende gestuwd (7.5.7 van bijlage A bij het ADR): 500 EUR
7.3.10 onvoldoende stuwage van de container op het voertuig (7.5.7.4 van bijlage A bij het ADR): 500 EUR
7.3.11 beschadigde verpakkingen (4.1.1.9 van bijlage A bij het ADR): 250 EUR
7.3.12 andere niet-conformiteit (4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 of 7.2.4 van bijlage A bij het ADR): 50 EUR

8. Tanks
8.1 markering
8.1.1 markering ontbreekt of onvoldoende (6.7.2.20, 6.7.3.16, 6.7.4.15, 6.7.5.13, 6.8.2.5, 6.8.3.5 of 6.9.6 van bijlage A bij het ADR): 250 EUR
8.1.2 datum van de periodieke controle van de tank is vervallen (6.8.2.4.3 van bijlage A bij het ADR): 250 EUR
8.2 andere
8.2.1 stof niet toegelaten in tanks (zie kolom 10/12 van tabel A) (7.4.1 van bijlage A bij het ADR): 1500 EUR
8.2.2 tank niet gesloten of lek aan de tank of zijn uitrusting (4.3.2.3.3 van bijlage A bij het ADR): 1500 EUR
8.2.3 hoeveelheden niet nageleefd( 4.2.1.9.1.1, 4.2.1.13.13, 4.2.1.19.2, 4.2.2.7, 4.2.3.6, 4.2.4.5, 4.2.5.2.3, 4.3.2.2, 4.3.3.2, 4.3.5, 4.4.2.1 of 4.5.2.1 van bijlage A bij het ADR): 1000 EUR
8.2.4 regel deelbelading 20 % – 80 % niet nageleefd (4.3.2.2.4 of 4.2.1.9.6 van bijlage A bij het ADR): 1000 EUR
8.2.5 tankcontainer voldoet niet aan de vereisten van de tankcode of de bijzondere bepalingen voor de vervoerde stof (4.2.1.1, 4.2.1.19.2, 4.2.2.2, 4.2.3.2, 4.2.4.2, 4.2.5.2.5 of 4.3.2.1 van bijlage A bij het ADR): 500 EUR
8.2.6 onvoldoende stuwage van de container op het chassis (7.5.7.4 van bijlage A bij het ADR): 500 EUR
8.2.7 buitengewone keuring niet uitgevoerd na herstelling, wijziging of ongeval (6.8.2.4.4 van bijlage A bij het ADR): 500 EUR
8.2.8 afsluitinrichting van de tank niet gesloten (4.3.2.3.4 of 4.3.2.4.2 van bijlage A bij het ADR): 250 EUR
8.2.9 andere niet-conformiteit met de tank (4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 of 6.12 van bijlage A bij het ADR): 50 EUR

9. Losgestort vervoer
9.1 losgestort vervoer niet toegelaten (7.3.1.1 van bijlage A bij het ADR): 1500 EUR
9.2 lek (7.3.1.3 van bijlage A bij het ADR): 1500 EUR
9.3 gevaarlijke stof niet toegelaten in dat type voertuig/ container (7.3.1.1 van bijlage A bij het ADR): 500 EUR
9.4 losgestorte stof niet gelijkmatig verdeeld op de laadvloer (7.3.1.4 van bijlage A bij het ADR): 500 EUR
9.5 container die qua constructie niet geschikt is (7.3.1.13 van bijlage A bij het ADR): 500 EUR
9.6 stouwen van container op voertuig is onvoldoende (7.5.7.4 van bijlage A bij het ADR): 500 EUR
9.7 niet-conformiteit met de bijzondere bepalingen (7.3.3 van bijlage A bij het ADR): 250 EUR

10. Vervoersverbod
10.1 vervoer van de gevaarlijke stof niet toegelaten (3.2 van bijlage A bij het ADR): 1500 EUR

11. Uitrusting
11.1 brandblusser : (8.1.4.1, 8.1.4.2, 8.1.4.3 of 8.1.4.4 van bijlage B bij het ADR , 4.1 van bijlage bij het koninklijk besluit van 28 juni 2009): 250 EUR:
– met onvoldoende capaciteit;
– buiten dienst (manometer op nul, slang afgebroken, …);
– niet-conform (gelijkvormigheidsmerkteken ontbreekt, geldigheidsdatum of controle datum is overschreden);
– niet-geschikt voor alle brandbaarheidsklassen;
– afwezig.
11.2 ontsnappingsmasker voor noodgevallen ontbreekt (8.1.5.3 van bijlage B bij het ADR): 250 EUR
11.3 per ander ontbrekend element dan dat vermeld onder 11.2 (8.1.5 van bijlage B bij het ADR): 50 EUR
11.4 andere niet-conformiteit met betrekking tot de brandblusser (8.1.4 van bijlage B bij het ADR): 50 EUR

12. Bijzondere markering
12.1 geen merkteken voor de stoffen op hoge temperatuur of voor de milieugevaarlijke stoffen of het merkteken is onleesbaar (5.3.3 of 5.3.6 van bijlage A bij het ADR): 250 EUR
12.2 geen verwittigingsignaal voor voertuigen of containers onder fumigatie of het verwittigingsignaal is onleesbaar (5.5.2 van bijlage A bij het ADR): 250 EUR
12.3 opschriften op de achterkant van de tank ontbreken (3.3 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 28 juni 2009): 50 EUR
12.4 andere niet-conformiteit (5.3.3, 5.3.6 of 5.5.2 van bijlage A bij het ADR): 50 EUR

13. Vrijstellingen
13.1 de voorschriften onder hoofdstuk 3.4 of 3.5 worden niet nageleefd (3.4 of 3.5 van bijlage A bij het ADR): 250 EUR
13.3 er wordt niet voldaan aan de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de totale vrijstelling (1.1.3.1 van bijlage A bij het ADR): 250 EUR

14. Andere voorschriften
14.1 niet nageleefde beperking van de vervoerde hoeveelheden (7.5.5.3 van bijlage A bij het ADR): 1000 EUR
14.2 het rookverbod wordt niet in acht genomen of er wordt een niet-conform verlichtingsapparaat gebruikt (8.3.5 of 8.5 (S 2) van bijlage B bij het ADR): 500 EUR
14.3 elektrische uitrusting of reminrichting is niet-conform of de connectoren zijn niet aangesloten tussen het motorvoertuig en de aanhangwagen (8.3.8, 9.2.2 of 9.2.3 van bijlage B bij het ADR): 500 EUR
14.4 resten van stoffen van VG I op de buitenkant van de tank of de verpakking of het voertuig/container (bulk) (4.1.1.1, 4.3.2.3.5 of 7.3.1.8 van bijlage A bij het ADR): 500 EUR
14.5 resten van stoffen van VG II of III op de buitenkant van de tank of de verpakking of het voertuig/container (bulk) (4.1.1.1, 4.3.2.3.5 of 7.3.1.8 van bijlage A bij het ADR): 250 EUR
14.6 reiniging van het voertuig of container niet uitgevoerd (bij losgestort vervoer of wanneer gevaarlijk product uit colli is vrijgekomen) (7.5.8.1 of 7.5.8.2 van bijlage A bij het ADR): 250 EUR
14.7 niet-conformiteit met betrekking tot het brandstofreservoir (1.1.3.3 van bijlage A bij het ADR): 250 EUR
14.8 niet-conformiteit met betrekking tot de definitie van transporteenheid (8.1 van bijlage B bij het ADR): 250 EUR
14.9 de bewaking van het voertuig ontbreekt (8.4 van bijlage B bij het ADR): 250 EUR
14.10 niet-conformiteit m.b.t. de bijzondere bepalingen tijdens het transport (7.5.11 (CV1, CV14, CV20 t.e.m. CV28 en CV34 t.e.m. CV36) van bijlage A bij het ADR of 8.4 of 8.5 (S2 t.e.m. S4, S8 t.e.m. S10 en S13 t.e.m. S24) van bijlage B bij het ADR): 250 EUR
14.11 niet-conformiteit met de definitie “bemanning van het voertuig” (8.3.1 van bijlage B bij het ADR): 50 EUR
14.12 niet nageleefde bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op een welbepaalde stof of voorwerp (3.3 van bijlage A bij het ADR): 50 EUR
14.13 andere niet-conformiteit met betrekking tot het voertuig (deel 9 van bijlage B bij het ADR): 50 EUR

Bron:

Bijlage bij het koninklijk besluit van 11 juni 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 1997 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen.

Bijlage bij het koninklijk besluit van 24 maart 1997 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen

Print Friendly, PDF & Email

icon_phone 03/337.27.50 —  icon_mail info@senviro.beicon_location Locatie  —   disclaimer   —   verkoopsvoorwaarden  —   privacy policy