ADR veiligheidsadvies

Senviro gevaarlijke producten 
Transport van gevaarlijke producten – ADR

Elke onderneming die gevaarlijke goederen over de weg transporteert of met dit vervoer samenhangende laad-, los-, vul- of verpakkingsactiveiten uitvoert, is verplicht om intern of extern een erkend ADR-veiligheidsadviseur aan te stellen.

De veiligheidsadviseur heeft tot taak de bedrijfsleider te adviseren omtrent de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de ADR-goederen en het ADR-transport. Hij gaat ook na de voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen worden nageleefd. Wanneer zich tijdens het vervoer of tijdens de laad-, los-, vul- of verpakkingswerkzaamheden een ongeval heeft voorgedaan, maakt de veiligheidsadviseur hiervan een ongevallenrapport op. De veiligheidsadviseur stelt ook een jaarverslag op over de activiteiten van de onderneming met betrekking tot het ADR-vervoer.

Senviro bvba kan een doorlichting van uw bedrijf doen, u bijstaan met advies of de functie van extern veiligheidsadviseur opnemen. Indien u zekerheid wil over of de ADR-regelgeving op u van toepassing is mag u ons steeds contacteren.

Indien u een offerte of meer informatie wenst, neem dan hier contact op met ons.

Boetecatalogus – ADR

Indien een ADR-controleur of politieagent bij een controle vaststelt dat de ADR-voorschriften niet nageleefd worden, legt hij hiervoor een boete op. De boetes per inbreuk zijn opgelijst in de boetecatalogus.

Tunnelcategorieën

In België werd er aan 22 tunnels een tunnelcategorie toegekend. Een overzicht en een situeringskaart van deze tunnels en hun categorieën wordt hier weergegeven.

Print Friendly, PDF & Email

icon_phone 03/337.27.50 —  icon_mail info@senviro.beicon_location Locatie  —   disclaimer   —   verkoopsvoorwaarden  —   privacy policy