Milieu

Senviro - milieuSenviro bvba is gespecialiseerd in het verlenen van advies en ondersteuning aan bedrijven inzake milieu.

Senviro biedt de volgende milieudiensten aan.

Milieuvergunningsaanvraag

Opstellen en begeleiden van milieuvergunningsaanvragen of milieumeldingen naar aanleiding van een nieuwe inrichting, een regularisatie, een uitbreiding, een overname of een hermachtiging (Vlarem I).

Milieucoördinator

Optreden als extern milieucoördinator wanneer uw bedrijf wettelijk verplicht is om een milieucoördinator van niveau A of B aan te stellen.

Milieuadvies

Verlenen van milieuadvies in het kader van bedrijfsgebonden wetgeving, zoals het uitwerken van de voorwaarden van een opslagplaats van gevaarlijke producten (diesel en stookolie).

Milieadministratie

Het vervullen van de milieu-administratie zoals:

het invullen van het integraal milieuverslag (oa milieujaarverslag,afvalwateraangifte)
het opstellen van het preventieplan verpakkingen
het implementeren van de oplosmiddelenboekhouding

Milieuaudit

Door het uitvoeren van een milieuaudit wordt nagegaan of uw bedrijf aan de wettelijke milieuverplichtingen (Vlarem I en II, Vlarea, Vlarebo, MER) voldoet en indien niet, hoe deze zaken geregulariseerd kunnen worden. Deze audit resulteert in een concreet actieplan en wordt confidentieel uitgevoerd.

Indien u een offerte of meer informatie wenst, neem dan hier contact op met ons.

 

Print Friendly, PDF & Email

icon_phone 03/337.27.50 —  icon_mail info@senviro.beicon_location Locatie  —   disclaimer   —   verkoopsvoorwaarden  —   privacy policy