Milieuvergunningsaanvraag

Wie moet een milieuvergunning aanvragen?

Bedrijven die een activiteit uitoefenen die een indelingsdrempel van de indelingslijst (bijlage 1 van VLAREM I) overschrijden moeten een milieuvergunning aanvragen of een milieumelding doen.

Klassen van milieuvergunningen

Er bestaan drie klassen van inrichtingen naargelang de hinderlijkheid.

Inrichtingen van de eerste klasse worden geacht de meest hinderlijke te zijn. Voor de uitbating is een milieuvergunning van het Provinciebestuur vereist.

Inrichtingen van de tweede klasse worden geacht gemiddeld hinderlijk te zijn. Voor de uitbating is een milieuvergunning van het college van burgemeester en schepenen vereist.

Inrichtingen van de derde klasse worden geacht het minst hinderlijk te zijn. Voor de uitbating is geen vergunning vereist maar de exploitatie moet wel vooraf gemeld worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Wil u een milieuvergunning aanvragen?

Indien u een milieuvergunningsaanvraag wil indienen en hiervoor een offerte wenst, dan mag u steeds met ons contact opnemen.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

icon_phone 03/337.27.50 —  icon_mail info@senviro.beicon_location Locatie  —   disclaimer   —   verkoopsvoorwaarden  —   privacy policy